TTK 3015 ton malzeme taşıtacak

Enerji Günlüğü – TTK, 2019 yılı içinde bir yıl süreyle 3.015 ton malzemenin taşınması işini vermek üzere ihale düzenleyecek.  Türkiye...

TTK 3015 ton malzeme taşıtacak

Enerji Günlüğü – TTK, 2019 yılı içinde bir yıl süreyle 3.015 ton malzemenin taşınması işini vermek üzere ihale düzenleyecek.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, TL/kmxTon hesabıyla fiyatlandırılacak şekilde, 3.015 ton malzemenin; 02 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında taşınması işini vermek üzere bir ihale düzenleyecek. 

İhale, 10 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te, TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye kısmi teklif verilebilecek. İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cad.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak verecekler ve ödemeye esas para birimi de yine Türk Lirası olacak. Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler