1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 440 bin litre motorin ve gazyağı alacak

TTK 440 bin litre motorin ve gazyağı alacak

TTK, 395.000 litre motorin ve 45.000 litre gazyağı olmak üzere toplam 440.000 litre akaryakıt satın almak istiyor. 

TTK 440 bin litre motorin ve gazyağı alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 395.000 litre motorin ve 45.000 litre gazyağı olmak üzere toplam 440.000 litre akaryakıt satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) merkez depolarına teslim edilmek üzere 200.000 litre motorin; Kilimli-Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi (TİM) depolarına teslim edilmek üzere 60.000 litre motorin; Ereğli-Armutçuk TİM depolarına teslim edilmek üzere 110.000 litre motorin; Amasra TİM depolarına teslim edilmek üzere 25.000 litre motorin ve Amasra TİM depolarına teslim edilmek üzere 45.000 litre gazyağı satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

Motrorin ve gazyağının teslimatıyla ilgili üstleniciye haftalık bilgilendirme yapılacak; teslimatlar bu bilgilendirme doğrultusunda o hafta içinde gerçekleştirilecek.

İhale, 26 Ekim 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler