1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 6 takım eksproof kamera sistemi alacak

TTK 6 takım eksproof kamera sistemi alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 6 takım eksproof kamera sistemi satın alacak.  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 6 takım eksproof...

TTK 6 takım eksproof kamera sistemi alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 6 takım eksproof kamera sistemi satın alacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 6 takım eksproof kamera sistemi satın almak için ihale açacak.  

İhale, 13 Şubat 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden istekliye ihalenin her bir kaleminde %10 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Yerli yükleniciler teslimatları TTK Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez TİM adreslerine; yabancı yükleniciler ise, sözleşmede belirtilen teslim limanına yapacaklar. 

Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli; Avrupa Konseyi’nce onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları ile ürünlerin tanıtıcı kataloglarının teklifle birlikte verilmesi gerekecek. 

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen ve yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklar.

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. İhaleye kısmi teklif verilemeyecek. Ayrıca konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmeyecek.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler