1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK bir adet dağıtım merkezi satın alacak

TTK bir adet dağıtım merkezi satın alacak

TTK, bir adet dağıtım merkezi satın almak istiyor. 

TTK bir adet dağıtım merkezi satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, bir adet dağıtım merkezi satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), bir adet dağıtım merkezi satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 18 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale sadece yerli isteklilere açık olacak. İhale konusu dağıtım merkezinin, 90 takvim günü içinde TTK, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi, İş Sahası, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler