1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ 15 milyon adet kömür torbası alacak

TKİ 15 milyon adet kömür torbası alacak

TKİ, ELİ Müdürlüğünün ihtiyacı olarak, 15 milyon adet kömür torbası satın almak istiyor. 

TKİ 15 milyon adet kömür torbası alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğünün ihtiyacı olarak, 15 milyon adet kömür torbası satın almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nün (ELİ) ihtiyacı olarak 15.000.000 adet kömür torbası satın almak üzere ihale yapacak. 

İhale, 14 Kasım 2019 günü, saat 14.30’da; TKİ Genel Müdürlüğü, İhale Salonu, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin, teknik şartnamede belirtilecek süre içinde, ELİ Müdürlüğü, Cenkyeri Ambarı, Soma, Manisa adresine telsim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı; TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 11. Kat, 1107 nolu oda, Hipodrom Caddesi, No: 12, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 100 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Firmaların ihaleye girebilmeleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üyesi olmaları zorunlu olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler