TTK bir adet maden işletme ruhsatını ihaleyle devredecek

Enerji Günlüğü – TTK bir adet ruhsatlı maden sahasının işletme hakkını, ruhsat devri yöntemiyle ihaleye çıkaracak. Türkiye Taşkömürü Kurumu...

TTK bir adet maden işletme ruhsatını ihaleyle devredecek

Enerji Günlüğü – TTK bir adet ruhsatlı maden sahasının işletme hakkını, ruhsat devri yöntemiyle ihaleye çıkaracak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 86111 Nolu Ruhsat’ın devri suretiyle işletme hakkının verilmesi işlemi için kapalı teklif alma ve açık arttırma usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale konusu devir işlemi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından düzenlenen 86111 Nolu Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının 31 Aralık 2049 (bu tarih dahil) tarihine kadar işletme hakkını kapsıyor.

İhale, 22 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te yapılacak. İhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde görülebilecek ve 500 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç 22 Ekim 2018 günü, saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresine teslim edilmiş olması gerekiyor. 

İsteklilerin 1.000.000 TL geçici teminat vermesi gerekiyor. İhaleyi kazanan işletici, ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren ruhsata konu sahada, yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak. 

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecekler. 

Teklif sahiplerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam aktif varlıklarının” en az 1.500.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 250.000 TL olması gerekiyor. İsteklilerin ayrıca, mali yeterliliklerini gösterir belgeleri de ibraz etmesi gerekecek. 

Etiketler : , , ,