1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hasır kama satın alacak

TTK hasır kama satın alacak

TTK, 80.000 adet hasır kama satın alacak.

TTK hasır kama satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 80.000 adet hasır kama satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 80.000 adet hasır kama satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 20 Nisan 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu malzeme, 60 takvim günü içinde Armutçuk, Kozlu ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri Ambarlarına teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler