1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK, havalı el aletleri alacak

TTK, havalı el aletleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 4 kalem havalı el aletleri alımı yapacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4 kalem havalı el aleti alımı yapacağını duyurdu.İhale,...

TTK, havalı el aletleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 4 kalem havalı el aletleri alımı yapacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4 kalem havalı el aleti alımı yapacağını duyurdu.

İhale, 06.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı, TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinde ücretsiz görülebileceği gibi 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 06.06.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler