1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hidrolik direk satın alacak

TTK hidrolik direk satın alacak

TTK, bir kalem ve 500 adet hidrolik direk satın almak istiyor. 

TTK hidrolik direk satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, bir kalem ve 500 adet hidrolik direk satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), bir kalem ve 500 adet hidrolik direk satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 07 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi,, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak. Ancak yerli malı teklif eden yerli istekliler için %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler, fiyat avantajından yararlanamayacaklar. İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen belgelerle teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleriyle birlikte sunmaları gerekecek.

İhale konusu malzemenin; siparişi takip eden 150 takvim günü içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. Yerli istekliler için teslimat adresi; Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi, İş Sahası olacak. Yabancı istekliler ise ihale konusu direkleri sözleşmede belirtilen teslim limanına teslim edecekler. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler