1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK devre kesici ve röle kutusu alacak

TTK devre kesici ve röle kutusu alacak

TTK, 2 kalem devre kesici ünitesi ile röle kutusu satın almak istiyor. 

TTK devre kesici ve röle kutusu alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2 kalem devre kesici ünitesi ile röle kutusu satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2 kalem devre kesici ünitesi ile röle kutusu satın almak için, açık usulde ihale yapacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler. 

İhale, 29 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi,, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin; işe başlanmasını müteakip; 45 gün içinde yüklenici
tarafından teslim edilecek numunenin uygunluk raporu tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde, TTK Genel Müdürlüğü, Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü, Elektrik Atölyesi, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler