TTK mekanize ayak sistem yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 9 kalem mekanize ayak sistem yedekleri satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 9 kalem mekanize...

TTK mekanize ayak sistem yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 9 kalem mekanize ayak sistem yedekleri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 9 kalem mekanize ayak sistem yedekleri satın almak için ihale yapacak. 

İhale, 27 Şubat 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale konusu yedek parçalar 75 takvim günü içinde, Zonguldak’ta bulunan TTK Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine elden verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler.