1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK muhtelif çelik malzeme satın alacak

TTK muhtelif çelik malzeme satın alacak

TTK, 39 kalem muhtelif çelik malzeme satın almak istiyor. 

TTK muhtelif çelik malzeme satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 39 kalem muhtelif çelik malzeme satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 39 kalem muhtelif çelik malzeme temini yapmak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 26 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu malzeme, 60 gün içinde teslim edilecek. TTK Genel Müdürlüğü’ne ait fatura muhteviyatı malzemeler, Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı’na; diğer müessese müdürlüklerine ait fatura muhteviyatı malzemeler ise müessese ambarlarına teslim edilecek. Malzemelerin boşaltılması ihaleyi kazanan firmaya ait olacak. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler