1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK muhtelif çelik halat satın alacak

TTK muhtelif çelik halat satın alacak

TTK, 10 kalem muhtelif çelik halat satın almak istiyor. 

TTK muhtelif çelik halat satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 10 kalem muhtelif çelik halat satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 3.200 metre, Ø16mm, sağ düz galvanizli çelik halat; 2.500 metre, Ø8mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 3.500 metre, Ø10mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 9.000 metre, Ø12mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 1.000 metre, Ø22mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 1.600 metre, Ø14mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 8.000 metre, Ø16mm, sağ çapraz galvanizli çelik halat; 1.150 metre, Ø18mm, sağ düz Seale çelik halat; 2.000 metre, Ø22mm, sağ düz Seale çelik halat ve 950 metre, Ø24mm, sağ çapraz Warrington Seale seale çelik halat olmak üzere toplam 32.900 metre çelik halat satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 22 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhalede yerli malı teklif eden yerli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

İhale konusu halatlar, 45 gün içinde ilgili müessese müdürlüklerinin ambar stok sahalarına teslim edilmesi gerekiyor. Korozyona karşı korunacak halatlar, TS-EN-10244-2-18.06.2014 düzenlemesine göre standart çinko ile kaplanacak. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 75 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler