1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK taşıt tanıma sistemiyle beraber 90 bin litre akaryakıt alacak

TTK taşıt tanıma sistemiyle beraber 90 bin litre akaryakıt alacak

TTK, 87.850 litre motorin ve 2.500 litre benzin olmak üzere toplam 90.350 litre akaryakıt ve taşıt tanıma sistemi satın almak istiyor. 

TTK taşıt tanıma sistemiyle beraber 90 bin litre akaryakıt alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 87.850 litre motorin ve 2.500 litre benzin olmak üzere toplam 90.350 litre akaryakıt ve taşıt tanıma sistemi satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) taşıt tanıma sistemiyle birlikte 365 gün içinde teslim edilecek şekilde; 87.850 litresi motorin ve 2.500 litresi de kurşunsuz benzin olmak üzere toplam 90.350 litre akaryakıt satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale konusu taşıt tanıma sistemi ve akaryakıtla ilgili kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacak.

İhale, 01 Şubat 2021 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler