1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları belirlendi

YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları belirlendi

Enerji Günlüğü - Niğde-Bor YEKA GES ile birlikte kurulacak olan Enerji Depolama Sistemi (EDS)’nin teknik ve işletme şartları belirlendi. Niğde-Bor...

YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları belirlendi

Enerji Günlüğü - Niğde-Bor YEKA GES ile birlikte kurulacak olan Enerji Depolama Sistemi (EDS)’nin teknik ve işletme şartları belirlendi. 

Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak Enerji Depolama Sistemi (EDS)’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerini kapsayan ‘YEKA Kapsamında Kurulacak ve İşletilecek Enerji Depolama Sistemi Şartnamesi’ yayınlandı. Şartname’ye göre, kurulacak ve işletilecek EDS Niğde-Bor YEKA Alanında ve 30 MW/ 90 MWh (AC) güç/enerji kapasiteli olacak. Bağlantı noktası gerekli görülmesi halinde yarışmayı kazanana ilave maliyet getirmemek kaydıyla Bakanlıkça değiştirilebilecek.

EDS ve ilgili donanımları en az 6.000 (altı bin) çevrimlik bir çalışma süresi için tasarlanıp inşa edilecek. Batarya raf ömrü ise asgari 15 (onbeş) yıl olacak. 

EDS enerji kapasitesi 90 (doksan) MWh olup, 6.000 çevrim süresinin sonuna kadar bu kapasite % 75’in (yüzde yetmişbeş) altına düşmeyecek. Batarya yaşlanma eğrisi ve batarya ömür beklentisine dair üretici raporları Bakanlığa sunulacak.

EDS, belirtilen aktif çıkış gücünü sisteme 3 (üç) saat boyunca aralıksız olarak sağlayabilecek. EDS, yıllık en az % 97 (yüzde doksanyedi) EDS emre amadelik oranına sahip olacak. Bu orana EDS’nin yıllık bakım, servis, yazılım güncellemeleri ve lisanslama işlemleri boyunca geçen süreler de dâhil olacak. EDS, maksimum çıkış gücüne 1 (bir) saniyeden kısa süre içerisinde ulaşacak.

ARIZAYA MÜDAHALE EN GEÇ 1 SAATTE YAPILACAK

Kısmi ve genel arıza halinde EYS ilgili kayıtları ve bildirimleri oluşturacak, arıza başlangıcı ve arıza giderilme süreleri kayıt altına alınacak. Arızanın belirlenmesi ve bildirimi azami 15 dakika, arızaya müdahale en geç 60 dakika, arıza tipi ve içeriğine göre, yerinden müdahale edilebilecek ve kritik stok dahilindeki arızalar için en geç 48 saat, tedarik ve yurt dışı müdahale gerektiren arızalar için en geç 10 iş günü içinde giderilmesi gerekecek. Bu süreler emre amadelik hesabında istisna teşkil etmeyecek. Arıza sıklığı ve tipine göre yıllık bakım programları ve kritik stok listesi güncellenecek.

EYS YAZILIMI YERLİ OLACAK

EDS’de kullanılacak olan tesis bileşenlerinden Enerji Yönetim Sistemi’nin (EYS) yazılım kısmı için 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak Yerli Malı Belgesi sağlanacak. EYS yazılımı Türkiye’de mukim SCADA yazılımları konusunda en az 3 (üç) yıldır faaliyet gösteren yetkin bir firma ile TEİAŞ’ın talep ve önerileri de alınarak geliştirilecek. Yazılımın tamamlanması ve EDS’nin geçici kabulü ile 12 (oniki) ay ihtiyaç duyulabilecek hata ayıklama ve yazılım iyileştirme desteği verilecek. Yazılım kapasiteden bağımsız olacak.

LİTYUM - İYON BATARYA SİSTEMİ OLACAK

EDS talep edilen çalışma modlarına göre Niğde-Bor YEKA GES’ten üretilen ve/veya enterkonnekte sistemdeki elektrik enerjisini depolayacak ve gerekli hallerde şebekeye verecek. EDS, elektrokimyasal olarak Lityum-İyon (Li-Ion) teknolojili bütünleşik bir batarya sisteminden oluşacak. 

EDS, TEİAŞ tarafından istenebilecek hizmetler doğrultusunda “Primer Frekans Kontrolü” ve “Oturan Sistemin Toparlanması”, ayrıca “Yük Öteleme” ve “Üretim Çıkışı Düzeltme” amacıyla tasarlanacak kurulacak ve işletilecek. EDS’nin işletmesine yönelik çalışma modları TEİAŞ tarafından önceden veya gerçek zamanlı olarak bildirilecek. 

YEKA GES 2 ihale başvuruları Ocak’ta alınacak

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler