1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yıldız: Elektrikte AB’ye girdiğimiz teyit edilmekte

Yıldız: Elektrikte AB’ye girdiğimiz teyit edilmekte

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2013 Yılı AB Türkiye İlerleme Raporu’nun Enerji Faslı kısmını yaptığı yazılı...

Yıldız: Elektrikte AB’ye girdiğimiz teyit edilmekte

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2013 Yılı AB Türkiye İlerleme Raporu’nun Enerji Faslı kısmını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. 

“ELEKTRİK ALANINDA AVRUPA’YA GİRDİĞİMİZ İLERLEME RAPORU’NDA TEYİT EDİLMEKTEDİR”

Bakan Yıldız’ın açıklamaları şu şekilde:

“Avrupa Birliği’nin yayınladığı 2013 İlerleme Raporunda genel olarak Türkiye'nin enerji alanında AB ile gayet ileri düzeyde uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Bu ifade ile Bakanlığımızın enerji alanında gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların sonuçları teyit edilmiştir.

Özellikle arz güvenliği noktasında, TANAP Projesi’nin Evsahibi Hükümet Anlaşması’nın Bakanlar Kurulumuzda onaylanması’na, geçtiğimiz yasama yılında kanunlaşan Türk Petrol Kanunu’na ve Avrupa ile elektrik şebekesinin bağlanması anlamına gelen ENTSO-E işletmesinde son faza geçilmesine özellikle vurgu yapılmıştır. Ayrıca Gürcistan ile asenkron elektrik bağlantısı inşasında ileri düzeyde ilerleme sağlandığı belirtilmiştir.

Yine elektrik piyasasında, Mart 2013'te kabul edilen yeni Elektrik Piyasası Kanunumuz ile rekabet gücü daha yüksek ve AB’nin 3. Enerji Paketi Direktifleriyle daha uyumlu bir iç elektrik pazarı tesis ettik. Raporda da elektrik piyasası alanında uyumun tatmin edici düzeye ulaştığı belirtilmektedir. Bakanlık olarak elektriğin toptan satışının organizasyonu ve mali uzlaştırmayı sağlamak amacıyla EPİAŞ’ı kurduk. Elektriğin dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrıştırılması, serbest tüketici limitinin pazarın %85 oranında teorik açılışına izin verecek düzeye indirilmesi, elektrik dağıtım özelleştirmeleri elektrik piyasasında gerçekleşen diğer ilerlemelerdir. TEİAŞ’ın ENTSO-E ile senkron paralel işletme çalışmaları ve elektrik piyasasındaki ileri düzeyde uyum göz önünde bulundurulduğunda elektrik alanında Avrupa’ya girdiğimiz İlerleme Raporu’nda teyit edilmektedir.

Elektrik piyasasında gerçekleştirilen hukuki altyapı ve düzenlemeler ile sağlanan ileri uyum düzeyinin bir benzeri Doğalgaz Piyasası Kanunu çalışmalarının tamamlanması ile bu sektörde de temin edilecektir.

Yenilenebilir enerji alanında da birçok ilerleme sağlanmıştır. Lisanssız elektrik üretimi için üst sınır 1 MW’ye yükseltildi. Rüzgar ve güneş enerjisi ölçüm standartları revize edildi, 2012 sonunda elektriğin %27'sinin yenilenebilirden üretildi. Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı göz önüne alındığında AB ortalamasının da üstündedir.

Şu anda Avrupa Parlamentosu’nun AB’ye açılmasını tavsiye ettiği 4 fasıldan biri enerji faslıdır. Türkiye’nin teknik olarak enerji faslının açılmasına hazır olduğunu AB de bilmektedir. Bundan sonra enerji faslının açılmaması yönünde alınacak bir karar, mutlaka siyasi bir karar olacaktır.

Türkiye uluslararası enerji projeleri ile kendi enerji arz güvenliğinin yanı sıra bir yandan ihracatçı ülkelerin pazar ve güzergâhlarını çeşitleştirirken; diğer yandan ithalatçı ülkeler için de kaynak çeşitlendirmesine yapıcı katkı sağlamaktadır. Burada asıl önemli olan; Türkiye’nin geliştirdiği projelerle; Avrupa Birliği’nin katkısı olmadan Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sunma çabasıdır. Geliştirdiğimiz uluslararası projeler, aslında Türkiye’nin AB’ye girmesini sağlayacak projeler değil, AB’yi Türkiye’ye borçlu çıkaracak projelerdir.”

Önceki ve Sonraki Haberler