1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Afetlerde elektrik ve doğalgaz faturaları bir yıl ertelenebilecek

Afetlerde elektrik ve doğalgaz faturaları bir yıl ertelenebilecek

Afet durumunda, afete maruz kalan bölgelerde elektrik ve doğalgaz faturaları, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yıla kadar ertelenebilecek. 

Afetlerde elektrik ve doğalgaz faturaları bir yıl ertelenebilecek

Enerji Günlüğü - Afet durumunda, afete maruz kalan bölgelerde elektrik ve doğalgaz faturaları, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yıla kadar ertelenebilecek. 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a eklenen madde ile 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren afet hallerinde ilgili bölgelerde elektrik ve doğalgaz faturaları, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yıla kadar ertelenebilecek. 

Kanun’a eklenen maddede şöyle denildi, “Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir”.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler