1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıt harici petrol ürünü ithalatında yeni düzenleme

Akaryakıt harici petrol ürünü ithalatında yeni düzenleme

Enerji Günlüğü – EPDK, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin temininde uygunluk yazısına gerek olmayan durumlarla ilgili yeni düzenleme getirdi.   Enerji...

Akaryakıt harici petrol ürünü ithalatında yeni düzenleme
Enerji Günlüğü – EPDK, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin temininde uygunluk yazısına gerek olmayan durumlarla ilgili yeni düzenleme getirdi.  
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de bazı değişiklikler yaptı. Buna göre akaryakıt harici petrol ürünü ithalatında aylık toplam 1000 kg düzeyini aşmamak ve azami 5 kg kapasiteli ambalajlarda olmak kaydıyla, uygunluk yazısı aranmayacak. 
 
Aynı ürün grubu yurt içinden temin edileceğinde de azami 25 kg kapasiteli ambalajlarda olmak kaydıyla uygunluk yazısına tabi olmayacak. 
 
Bu konudaki eski düzenleme “sevkiyat başına net 150 kilogramı aşmayan akaryakıt harici petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz” hükmünü getiriyordu.
 
UYGUNLUK YAZISI İÇİN GEREKEN BELGELER AZALDI
Tebliğin “Gerekli belgeler” başlıklı 7. maddesinin üçüncü fıkrası da değiştirildi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşları ile arama veya işletme ruhsatı sahibi şirketler, kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere Tebliğe konu olan ürünleri temin etmek istediklerinde; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve yöntemine uygun başvuru yaptıklarında, aşağıdaki belgelerden sunulamayacak olanları ibraz etmeden de uygunluk yazısı alabilecekler. 
 
• Elektronik başvuru formu,
• Sanayi sicil belgesi,
• Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
• Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,
• Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
• Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.
 
Söz konusu maddenin daha önceki halinde, kuruluşun yetkilendirdiği şirket üzerinden temin yoluna gidildiğinde; temin başvurusunda sadece ‘ithalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi’nin aranmayacağı hükmü yer alıyordu. 
Önceki ve Sonraki Haberler