1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Bayraktar: Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık

Bayraktar: Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2017-2020 döneminde 4,8 milyar dolar yatırım yapılarak 1,2 milyar dolar tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bayraktar: Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2017-2020 döneminde 4,8 milyar dolar yatırım yapılarak 1,2 milyar dolar tasarruf sağlandığını açıkladı.

Dünya Bankası ev sahipliğinde AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi Kapanış Konferansı, 26-27 Mayıs tarihlerinde dijital olarak; özel sektör, kamu, uluslararası organizasyonların ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Konferansta konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, AB ile Mali İşbirliği çerçevesinde, Katılım Öncesi Yardım Aracı, kısaca IPA aracılığıyla, enerji sektöründe ortak programlar yürütüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda, 2007 yılından bu yana enerji sektöründe yaklaşık 106 milyon Avro tutarında teknik yardım ve pilot altyapı yatırımı projelerini yürütmekte olduklarını belirten Bayraktar, “Faz-II Programı kapsamında hazırladığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı uygulayarak 2017-2020 döneminde, 4,8 milyar dolar yatırım yapılmış, toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanarak 10 milyon ton emisyon azaltımı sağlanmıştır. Küresel enerji dönüşümünde somut başarılara imza atabilmek için tüm paydaşlarla eşgüdüm halinde hareket etmek gerekmektedir. Biz de bu süreçte, başta tüketiciler olmak üzere, üreticiler, finansal kuruluşlar, piyasa oyuncuları ve AB, Dünya Bankası, EBRD gibi kuruluşlarla iş birliğine devam ediyoruz” dedi.

FAZ II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILANLAR

Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı, Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği, yerel enerji piyasası ve uzun dönemli enerji planlama ile modelleme konularında teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesini hedefliyor. 

AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi kapsamında bugüne kadar yapılanlar şöyle;

    - 24 hidroelektrik santrali ve 1 termik santralde enerji verimliliği potansiyeli ve on fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.

    - Ortalama turbin verimlilik potansiyelinin %2.3 olarak hesaplandığı proje kapsamında önerilen rehabilitasyon tedbirlerini uygulaması halinde, EUAS’in toplam elektrik üretiminde 2030 yılında 340 GWh’lik bir artış sağlayabileceği tespit edildi. 

    - Batarya depolama teknolojilerine iliskin olarak teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi ve EPDK tarafından yayınlanan “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’nin hazırlık çalışmalarına katkı sağlandı.

    - İletim sisteminde verimlilik iyileştirmeleri ile yıllık yaklaşık 225,5 milyon Euro'luk toplam tasarruf potansiyeli belirlendi.

    - BOTAS tarafından işletilen doğalgaz iletim sisteminde yılda 2 milyon m3’luk toplam gaz tasarrufu ve 3 kilotonluk yıllık karbon emsiyonu azaltım potansiyeli belirlendi.

    - Hem elektrik hem de gaz piyasalarının düzenlenmesi, idaresi ve organizasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek EPIAS’a sağlanan kapsamlı destek ile vadeli elektrik ve doğalgaz piyasalarının açılması çalışmalarına katkı verildi.

    - Fizibilite çalışmalarını, öneri raporlarını içeren 20'den fazla rapor, yol haritaları, taslak mevzuat hazırlandı.

    - Proje kapsamında geliştirilen Türkiye için Enerji Sistemi (EST) modeli ile uzun vadeli enerji projeksiyonları ve alternatif senaryolar geliştirildi. ETKB tarafından iki yılda bir hazırlanıp yayınlanan 2020-2040 dönemini kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu EST modeli kullanılarak hazırlandı ve yayınlandı. 

    - Enerji veri merkezinin kurulması çalışmaları gerçekleştirildi, proje kapsamında geliştirilen Anket Bilgi Yönetim Sistemi (SIMS) aracılığıyla yaklaşık 4000 kullanıcıdan enerji tüketim verileri toplanarak enerji denge tablolarına veri akışı iyileştirildi.

    - Sektörde 400 personele, enerji modeli ve veri merkezinin verimli çalışması konularında eğitim verildi.

    - Ülke çapında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji bilincini artırma kampanyası yürütüldü. Sosyal medya kampanyaları (TWITTER, INSTAGRAM) aracılığıyla 20 milyon kullanıcıya ulaşıldı.

    - İlkokul çocuklarına yönelik hazırlanan enerji konulu çocuk kitabı “Ali’nin Enerji Serüveni” 1 milyon adet dağıtıldı.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler