1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. BOTAŞ’a şebeke işleyişinde ihracat esnekliği

BOTAŞ’a şebeke işleyişinde ihracat esnekliği

Enerji Günlüğü - Doğalgazda, ihracat çıkış noktalarına ilişkin usul ve esaslar söz konusu olduğunda BOTAŞ’a İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri’nde...

BOTAŞ’a şebeke işleyişinde ihracat esnekliği

Enerji Günlüğü - Doğalgazda, ihracat çıkış noktalarına ilişkin usul ve esaslar söz konusu olduğunda BOTAŞ’a İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri’nde değişiklik yapma hakkı tanındı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul), Doğalgaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde yer alan, “Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz” hükmü ve Botaş İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) 21’inci bölüm hükümleri çerçevesinde ŞİD’de değişiklik yapılması hakkında bir karar aldı. Kararla, ŞİD Kısım II, Bölüm 2’nin ilk paragrafından sonra gelmek üzere yeni bir hüküm eklendi. Eklenen hüküm şöyle: 

“Kurul tarafından ihracat çıkış noktalarına ve bu noktaların kullanımına yönelik uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenebilir. İhracat çıkış noktalarına yönelik olarak ŞİD kapsamında yer alan gaz yılı öncesinde ve gaz yılı içerisinde yapılacak kapasite rezervasyonları, atıl kapasite rezervasyonları, kapasite devri ve aktarımı ile ihracat çıkış noktalarını ilgilendiren diğer hükümler, Kurul tarafından ihracat çıkış noktalarına ilişkin belirlenecek usul ve esasa aykırı oldukları hallerde uygulanmaz.” 

Doğalgaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin “Şebeke İşleyişine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı beşinci maddesi şöyle: 

Madde 5 — İletim lisansı sahibi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri iletim şebekesinin işletmeye alınacağı tarihten en geç üç ay önce hazırlayarak Kurum onayına sunar. Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Kurum, gerek gördüğü hallerde piyasada faaliyet gösteren ilgili kişilerin görüşünü alarak düzenlemelerde değişiklik yapabilir. 

Bu düzenlemelerde, eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılması ilkelerine uyulur.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler