1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EDAŞ'lar 'param yok, hattı sen çek' diyemeyecek

EDAŞ'lar 'param yok, hattı sen çek' diyemeyecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği değiştiriliyor. Yönetmelikteki "serbest olmayan tüketici" ifadesi kaldırılıyor. Dağıtım...

EDAŞ'lar 'param yok, hattı sen çek' diyemeyecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği değiştiriliyor. Yönetmelikteki "serbest olmayan tüketici" ifadesi kaldırılıyor. Dağıtım şirketlerine bağlantı başvurusu yapan kullanıcıya "finansmanımız yok, hattı sen çek, sonra sistem kullanım bedelinden düş" diyemeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yapılması düşünülen değişiklikler konusunda ilgili tarafların ve uzmanların görüşüne başvurulacak. EPDK bu amaçla, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir değişiklik matrisi yayınladı. Konu hakkındaki görüş ve önerilerin 23 Eylül 2013 günü mesai bitimine kadar abostanci@epdk.org.tr e-posta adresine iletilmesi istendi. 

4646'YA UYUMLU HALE GETİRİLİYOR 

Değişiklik taslağına göre, daha önce 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na dayanılarak hazırlanmış olan Yönetmelik, yapılan değişiklikle, bu yıl çıkan 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu'na dayandırılacak.

Böylece yeni Kanun'la getirilen değişiklikler yeni yönetmelikte de yer alacak. Lisanssız elektrik üretmek isteyenlerin ihtiyaçlarının da karşılanması için Yönetmeliğin amacı bölümünün kapsamı genişletildi. Bu maddeye sisteme bağlı veya bağlanacak kullanıcılar ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ifadesi eklendi.

DAĞITIM TESİSİ SAYAÇLARI DA KAPSIYOR 

Yönetmelikteki dağıtım tesisi tanımının kapsamı da genişletiliyor. Bu sayede tüketiciler de söz konusu tanımın içine giriyor. Ayrıca, şalt sahasından başlayan dağıtım tesisinin devamı, daha ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Bu kısımda "... şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları" tanımına yer veriliyor.

İKİLİ ANLAŞMA İÇİN LİSANS ŞARTI YOK

Yönetmelikteki ikili anlaşmalar tanımı da sadeleştiriliyor. Daha önceki "gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında" ifadesindeki "lisans sahibi" kısmı çıkarılıyor. Böylece taraflardan birinin lisans şartı ortadan kaldırılmış oluyor.

HERKES SERBEST TÜKETİCİ

EPDK'nın değişiklik taslağına göre Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği'nde yer alan "serbest olmayan tüketici" tanımı çıkarılıyor. Böylece, hane halkı aboneleri dahil tüm tüketiciler "serbest tüketici" pozisyonuna yükseltiliyor. Aynı anlayış, yönetmelikteki "tüketici" tanımına da yansıtılarak "serbest olmayan" ifadesi oradan da çıkartılıyor.

İKİ YENİ TANIM DAHA EKLENİYOR

Serbest olmayan tüketici tanımının çıkarıldığı yönetmeliğe, iki yeni tanım ekleniyor. Bunlar "bağlantı hattı" ve "Sistem kontrol anlaşması" olarak belirlendi. Bağlantı hattı "Tüketicinin mülkiyetinde olan arazi sınırından başlayıp kullanım yerine kadar olan kullanıacının tesis işletme sorumluluğunda olan hattı" ifade ediyor.

Sistem kontrol anlaşması ise "TEİAŞ veya dağıtım şirketi iye özel direkt hattın mülkiyet sahibi veya işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunmasını sağlayan hükümleri içeren ve özel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaşmalar" olarak tarif ediliyor.

BAĞLANTI İÇİN YENİ YÖNETMELİĞE ATIF

Şebekeye bağlantı başvurularını içeren 5'inci maddede, başvuruların hangi çerçevede yapılacağı yeniden belirleniyor. Buna göre daha önce müşteri hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde yapılan bağlantı başvurularının bundan böyle Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekecek.

Aynı şekilde bağlantı başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması süreçleri de müşteri hizmetleri yönetmeliği yerine yeni yönetmeliğe göre yürütülecek.

BAĞLANTI NOKTASI NERESİ?

Yönetmeliğin bağlantı noktasını düzenleyen 7'nci maddesi yeniden düzenleniyor. Bu maddenin yıl sonunda devreye girmesi düşünülüyor. Bağlantı maddesinin değişiklik taslağındaki yeni hali şöyle:

"MADDE 7-(Maddenin yeni hali 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

(1) AG seviyesindeki bağlantı noktası; irtibat hattının dağıtım sistemine bağlandığı noktadır.

(2) YG seviyesindeki bağlantı noktası; dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında yapılan bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer alan hükümler çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından belirlenen noktadır.

(3) Dağıtım şirketi tarafından kalıcı olarak temin edilen sayaçların mülkiyeti, dağıtım şirketine aittir. Sayaçların kullanıcı mülkiyetinde olması durumunda da bağlantı noktası aynıdır."

ŞEBEKE BAĞLANTI YATIRIMINI DAĞITICI YAPACAK

Yönetmelik değişikliğinde, dağıtım sektörünün tümüyle özelleştirilmesinin yansımaları da var. Çünkü bağlantı taleplerinde dağıtım şirketinin yeterli finansmanı bulamaması halinde, ileride geri ödenmek üzere söz konusu yatırımı bağlantı talebinde bulunan şirketin yapabileceği belirtiliyordu. Değişiklikle, buna ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarılıyor. Yani dağıtım şirketleri "finansmanım yok, bu hattı sen çek, maliyet daha sonra sistem kullanım bedelinden mahsup edilir" diyemeyecek. Daha önce bu yatırımı yapması gereken devlet olduğu için, yatırımcıların sesi pek çıkmıyordu. Bu değişiklik taslaktaki gibi kabul edilirse, özellikle lisanssız elektrik üretimi için başvuru yapmak isteyen şirketlerin, genelde de tüm yatırımcıların elini rahatlatırken, dağıtım şirketlerinin yatırım programlarını ağırlaştıracak. 

Mehmet KARA

Önceki ve Sonraki Haberler