Edirne’de benzinlik arsası satışa çıkarılıyor

Enerji Günlüğü – Edirne Belediyesi, akaryakıt servis istasyonu arsası satışı için ihale düzenleyecek. Edirne Belediye Başkanlığı, başka gayrımenkullerle...

Edirne’de benzinlik arsası satışa çıkarılıyor

Enerji Günlüğü – Edirne Belediyesi, akaryakıt servis istasyonu arsası satışı için ihale düzenleyecek. 

Edirne Belediye Başkanlığı, başka gayrımenkullerle beraber bir adet akaryakıt ve servis istasyonu arsasının satışı için, kapalı teklif usulüyle, ihale düzenleyecek. Edirne Merkez’de ki Kimyalar mahallesinde 2869 Ada, 1 nolu parselde yer alan, 3.000 m2 genişliğindeki arsa için 6.300.000 lira muhammen bedel ve 189.000 lira da geçici teminat bedeli belirlendi. 

İhale 04 Ekim 2018 günü, saat 14.20’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. 

İsteklilerin ihale öncesinde yer görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 28 Şubat 2018 tarih ve E.277838 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaklar. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilecek.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilecek. 

Teklifler 04 ekim 2018 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı, İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecek veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.