Ege Linyitleri 430 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki Ege Linyitleri İşletmesi 430 bin ton kömürün taşınması işi için ihale açtı.  Türkiye...

Ege Linyitleri 430 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki Ege Linyitleri İşletmesi 430 bin ton kömürün taşınması işi için ihale açtı.  

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü, Deniş 1/A Panosundan 430.000 ton kömürün, 80 günlük süre içinde STSEÜAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker Stok Sahasına yüklenip taşınması ve boşaltılması işini ihale edecek. 

İhale 19 Eylül 2018 günü, saat 15.00’te ELİ Müdürlüğü, Komisyon odası, Soma, Manisa adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale evrakı, ELİ Müdürlüğü, Atatürk Cad., No. 111, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 150 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilebilecek veya iadeli taahhütlü postayla gönderilebilecek.

İsteklilerin teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vermeleri gerekecek. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler