1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Elektrik depolama ve tarım şirketleri de verimlilik desteği alabilecek

Elektrik depolama ve tarım şirketleri de verimlilik desteği alabilecek

Elektrik depolama tesisleri ile tarım şirketleri de enerji verimliliği projesi desteklerine başvuru yapabilecekler.

Elektrik depolama ve tarım şirketleri de verimlilik desteği alabilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik depolama tesisleri ile tarım şirketleri de enerji verimliliği projesi desteklerine başvuru yapabilecekler. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik uyarınca bundan böyle enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik proje hazırlayan elektrik depolama şirketleri ile tarımsal faaliyet yürüten şirketler de destekleme alabilecekler. 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvurularında, enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olma şartı aranmayacak. Diğer kuruluşlar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesini ibraz edemezlerse destekleme alamayacaklar; varsa ödenmiş destekler de geri alınacak.

YETKİLİ KURULUŞLARIN PERSONEL KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ
Yönetmelik değişikliğine göre kamu kurumları da artık kendi bünyelerinde enerji yönetim birimi oluşturacaklar. Daha önce Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen etüt-proje sertifikası ise bundan böyle Bakanlık tarafından verilecek. 

Verimlilik projeleriyle ilgili yetkilendirilmiş kuruluşların kadrolu personel çalıştırma mecburiyeti de sona erdirildi. Ayrıca yetkili kuruluşların çalıştırmak zorunda oldukları personel sayısı da 4’ten 3’e düşürüldü. 

Yetkili kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti halinde daha önce ihtar uygulaması yapılırken bu uygulama kaldırıldı. Bunun yerine kuruluşa ek süre verilecek ve ek sürenin sonunda da yükümlülükler yerine getirilmezse, kuruluşun yetkisi iptal edilecek. 

KAMU KURULUŞLARI DA ENERJİ YÖNETİCİSİ ATAYACAK
Toplam inşaat alanı 20 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzeri olan kamu binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde; binadaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasını haiz birini enerji yöneticisi olarak görevlendirecekler. Bu kuruluşlar gerektiği hallerde enerji yönetimi hizmetini dışlardan da alabilecekler. 

Endüstriyel işletmede görevlendirilen enerji yöneticisi, fiilen çalıştığı endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticiliği hizmeti veremeyecek. Endüstriyel işletme kapsamı dışında kalan kesimler için kendi çalışanları arasından görevlendirilen, bağımsız olarak veya yetkilendirildiği sektöre bakılmaksızın bir şirket bünyesinde çalışan enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek enerji yöneticiliği hizmeti sayısı üç ile sınırlı olacak. 

Enerji yöneticisi görevlendirme ve/veya enerji yönetim birimi kurma yükümlülüğü bulunanlar, formatı Bakanlık tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletecekler. Enerji tüketim bildirimlerine ilişkin hususlar Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak. 

AYNI ANDA EN ÇOK 5 BAŞVURU
Başvurular azami beş proje ile sınırlı tutulacak. Daha önce destekleme kararı alınmış ve uygulaması devam eden projeler bu sayıya dahil sayılacak. Ancak uygulamasının tamamlandığı Bakanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil edilmeyecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler