1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Enercon Ltd'in RES Kapasite Sözleşmesi'ne menfi tespit

Enercon Ltd'in RES Kapasite Sözleşmesi'ne menfi tespit

Rekabet Kurulu, Enercon RES Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. ile Bakanlık arasında imzalanacak olan RES Bağlantı Kapasite Tahsis Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verdi. 

Enercon Ltd'in RES Kapasite Sözleşmesi'ne menfi tespit

Enerji Günlüğü - Rekabet Kurulu, Enercon RES Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. ile Bakanlık arasında imzalanacak olan RES Bağlantı Kapasite Tahsis Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verdi. 

Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2019 tarihli ve 19-39/605-259 nolu menfi tespit ve muafiyet kararıyla; Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile karşılıklı imzalayacağı Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Sözleşme için menfi tespit belgesi verdi. 

Kurul, bu kararını söz konusu Sözleşme’nin 4054 sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerine aykırılık teşkil etmediği, aynı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilebileceği değerlendirmesine dayanarak verdi. 

Rekabet Kanunu’na göre ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine Rekabet Kurulu elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve devralmanın Kanun’un rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması ve birleşme veya devralma maddelerine aykırı olmadığını gösteren bir menfi tespit belgesi verebiliyor. 

Bu madde çerçevesinde menfi tespit, anlaşma, karar ve eylemlerin 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun tahtında hukuka aykırılık içermediğini tevsik edici nitelikte bir belirleme oluyor. Menfi tespit belgesi ilgililerin talebi üzerine veriliyor.

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararların yapıldıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurul’a bildirilmeleri zorunlu. Bildirilmeyen anlaşmalara muafiyet hükümleri uygulanamıyor. Zamanında yapılmamış bildirimlere muafiyet verilmesi halinde ise muafiyet, bildirim tarihinden itibaren geçerli oluyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler