1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji istatistikleri Bakanlık`ta toplanacak

Enerji istatistikleri Bakanlık`ta toplanacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hedefleri ve uygulamaları daha yakından gözetmek amacıyla, enerji sektörüne ilişkin tüm verileri...

Enerji istatistikleri Bakanlık`ta toplanacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hedefleri ve uygulamaları daha yakından gözetmek amacıyla, enerji sektörüne ilişkin tüm verileri düzenli olarak toplayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS) Projesi içerisinde tasarlanan enerji politikalarını belirleme, izleme ve uygulama modüllerinin aktif kullanılabilmeleri, arz güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, genel enerji dengesi ve sera gazı emisyon hesaplarının güvenilir şekilde yapılabilmesi için sürekli ve periyodik olarak talep edilen veri setlerini ve bunların paydaş/alt paydaşlarca iletim biçimini, zamanını ve sıklığını düzenleyen usul ve esasları kapsıyor.

DSİ, EPDK, MTA, DMİ, TKİ...

Bilgileri Bakanlığa iletecek paydaşlar arasında, bu konuda veri setine sahip EPDK, DSİ, MTA, TKİ gibi kurum ve kuruluşlar ile özel sektör firmaları yer alıyor. Elektrik, doğal gaz, petrol, kömür, maden ve su veri setlerinin sağlanacağı kurum ve kuruluşlarla takvimi belirleyen düzenlemeyle paydaşlar tarafından veri setlerinin iletimi, her paydaşa ESİS veri seti toplama uygulaması arayüzlerinde tanımlanmış formatlara uygun olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Bakanlık, enerji arz bildirim yükümlüsü paydaşlara, veri girişi yapacakları web adresi ile kullanıcı adı, şifre ve soru formlarını yazıyla her yıl 31 Ocak mesai bitimine kadar gönderecek.

Enerji arz bildirim yükümlüsü paydaşlar, gönderilen soru formlarını 1 Mart mesai bitimine kadar Bakanlığa yazı ekinde ve web arayüzüyle iletecek. Ayrıca yürürlükteki Resmi İstatistik Programı gereği elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyon envanter tablosunu emisyon yükümlüsü paydaşlardan gelen soru formlarında bildirilen verilere göre hazırlayacak.

VERİ PAYLAŞIMI BAKANLIK ELİYLE

Yönetmelik kapsamında toplanan verilerin gizliliği esas ve Bakanlığın sorumluluğunda olacak. Hiçbir paydaş diğer bir paydaşın görev ve sorumlulukları kapsamındaki verileri paylaşamayacak. Bakanlık gerekli görülen durumlarda ticari sır kapsamında olmayan veri setlerini ya da veri setlerinden elde edilmiş istatistikleri üçüncü taraflarla paylaşabilecek.

Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları, sağladığı veri setlerinin kapsamına hakim uzmanlardan müteşekkil çalışma grubu oluşturacak ve bu grupta yer alan temsilcileri Bakanlığa bildirecek.

Çalışma gruplarında yer alan temsilcilerin sürekli olması esas olacak. Bakanlık, yönetmelik kapsamında veri seti sağlayan kamu tüzel kişiliğine sahip kurum ve kuruluşlar ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan paydaşlarla yılda en az bir kez koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenleyebilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen paydaşlar hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre işlem yapılacak. Paydaşlar bakanlığa bildirdikleri, alt paydaşlar ise paydaşlara bildirdikleri veri setleri ve soru formlarındaki bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olmasından sorumlu olacak. İstenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi halinde ilgili paydaşlar ve alt paydaşlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler