1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı deklarasyon

Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı deklarasyon

Enerji Günlüğü - Sivil toplum kuruluşları, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve kişiler Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kurulması...

Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı deklarasyon

Enerji Günlüğü - Sivil toplum kuruluşları, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve kişiler Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kurulması planlanan Alpu Termik Santrali’ni istemediklerini ve projenin geri çekilmesini deklare ettiler.

Eskişehir’de kurulması planlanan Alpu Termik Santrali’ni çevreye ve insan sağlığına vereceği zarar nedeniyle istemeyen kişi, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları bir deklarasyon yayınladılar. Yayınlanan deklarasyon şöyle:

“Biz aşağıda imzası bulunan kişi, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları olarak;

Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi, Kozlubel, Beyazaltın mahalleleri civarında kurulması planlanan Alpu Termik Santrali, B sektörü yeraltı maden işletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi’nin;

“ Yaratacağı hava, toprak, su ve gıda kirliliği nedeniyle bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorununa yol açacağından,”

‘’Hem Eskişehir’ e hem de Türkiye’ ye asırlardır gıda temin eden ve 21 Ocak 2017 de Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmiş Alpu Ovasında tarımsal verimliliğini ve üretimini olumsuz etkileyerek gıda güvencemizi tehdit edeceğinden’’

“Alpu ovasında çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşularını olumsuz yönde etkileyeceğinden,”

“Bir kültürel ve insanlığın ortak mirası olan “lületaşı ocaklarının” yok olmasına neden olacağından,” 

“Turizm şehri haline gelen ilimizin ekonomik olarak zarar göreceğinden “temiz havalı şehir” imajını yok edeceğinden,

“Anayasamızın 56.maddesinde yer alan ”Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.” ilkesinden hareketle başta çocuklarımızın ve halkın sağlığına, yaratacağı çevresel etkilerin ilimizin temiz havasına, suyuna, verimli tarım alanlarına zarar vereceğinden,”

GÜZEL KENTİMİZİ KİRLETECEK KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL PROJESİ ESKİŞEHİR HALKINDA ARTAN KORKU VE ENDİŞEYE NEDEN OLMAKTADIR.  YETKİLİLERİN DERHAL BU PROJEDEN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUZ!

 

Kurum                                                                                         Adı Soyadı    

Büyükşehir Belediye Başkanı                                                      Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Tepebaşı Belediye Başkanı                                                          Ahmet ATAÇ

Odunpazarı Belediye Başkanı                                                      Kazım KURT  

Han Belediye Başkanı                                                                  Erdal ŞANLI    

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Gaye USLUER

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Utku ÇAKIRÖZER

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Cemal Okan YÜKSEL        

Saadet Partisi İl Başkanı                                                              Fesih BİNGÖL 

İYİ Parti il Başkan Yardımcısı                                                     Mehmet TUNCA

Demokratik Sol Parti İl Başkanı                                                  Hüdaver BEKLER  

Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı                         Atilay DALGIÇ

Cumhuriyet Halk Partisi Alpu İlçe Başkanı                                Özgür SARI

Liberal Demokrat Parti İl Başkanı                                              Önder ARTAN

Liberal Demokrat Parti Tepebaşı İlçe Başkanı                            Onur KULAÇ

Liberal Demokrat Parti  Odunpazarı İlçe Başkanı                       Mert EKE

Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı                                  Hüseyin ÖZTÜRK

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı               Muzaffer KURTOĞLU                   

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı           Rıza ATEŞ    

Halkların Demokratik Partisi  İl Başkanı                                     Mehmet ARAZ                     

Emek Partisi İl Başkan Yrd.                                                         İbrahim AKGÜN

Emek Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı                                         Ahmet CAN

Emek Partisi Tepebaşı  İlçe Başkanı                                            Mehmet AKIN

İşçi Demokrasisi Partisi İl Temsilcisi                                          Uçkun Barış CANDAN

Vatan Partisi İl Başkanı                                                                Raif EŞKİNAT

Vatan Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı                                         Emine SÜMBÜL

Vatan Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı                                             İbrahim AYDOĞAN 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi İl Temsilcisi                                    M.Mustafa KAZAK

Birleşik Devrimci Parti  İl Temsilcisi                                          Fatih BOZDOĞAN

Eski Odunpazarı Belediye Başkanı                                             Ayhan BOYER   

TÜRK İŞ İl Temsilcisi                                                                 Nejat KILIÇ                                      

DİSK Eskişehir  Bölge Temsilcisi                                               Günay AYAZ

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri                                Neşet AYKANAT

Eskişehir Baro Başkanı                                                                Rıza ÖZTEKİN

TÜRK İŞ Kristal İş Sendikası Şube Başkanı                               Erdal AKYAZI

TÜRK İŞ Tek Gıda İş Sendikası Şube Başkanı                           Tarık HASTÜRK

TÜRK İŞ Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı                           Ali ERYILMAZ

Türkiye Yazarlar Sendikası İl Temsilcisi                                      Rahmi EMEÇ

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı                          Ahmet ARI

DİSK Nakliyat İş Sendikası  Şube Başkanı                                  Ali ÖZÇELİK

DİSK Emekli Sen Şube Başkanı                                                   Suat BAŞARANER

DİSK Genel İş Sendikası İl Temsilcisi                                          Bülent TOMURCUK

DİSK Sosyal iş Sendikası İl Temsilcisi                                         Nuri ÜMİT

KESK Eğitimsen Şube Başkanı                                                    Faik ALKAN

KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası                 Birtürk ÖZKAVAK

KESK Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanı                          Ayhan GÜRLER

KESK Birleşik Taşımacılık Sendikası Şube Başkanı                     Ersin Cem PARALI

KESK Enerji Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi    Ozan KARAMAN

KESK Yapıyolsen  İl Temsilcisi                                                     Hikmet ÖZDEMİR

KESK Haber Sen İl Temsilcisi                                                       İsmail YAVUZ

KESK Tarım Orkamsen İl Temsilcisi                                             Yaşar Hamza AKIN

Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi

Eğitim İş Şube Başkanı                                                                   Abdülkadir ÖNDER

Birleşik Kamu İş Büro İş Sendikası İl Temsilcisi                           İbrahim OKÇU

Birleşik Kamu İş Ulaşım İş Sendikası İl Temsilcisi                       Muammer KUTLUSAN

Birleşik Kamu İş Tün Yerel Sendikası İl Temsilcisi                       Mümin ÇINAR

TEMA Vakfı İl Temsilcisi                                                               Ergun MUTLU

Sivrihisar Vakfı Başkanı                                                                  Naci ŞAKAR

Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı                                                       İsmail KILIÇ

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi                 Atila TOMSUK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası                                               Bülent ERKUL

TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanı                                         Canan OYTAN

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bölge Temsilcisi                  Kenan ÇALIŞIR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı                         Levent ÖZBUNAR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı                                 Can AYDAY

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı                      Yiğit ÖNEN

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı                      Ender KELLECİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi                          Ümit YILDIRIM

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi           Ercan KÜÇÜKOĞLU

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliği                          İlkay ÖZEL

TMMOB Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi                                  Sevgi Nur BULUT

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi                               Ayşegül ORUÇKAPTAN

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı                                             Hamit GÜÇLÜER

Serbest Mali Müşavirler Odası    Başkanı                                         Neşet ERTOY

Diş Hekimleri Odası                                                                          Esra YAMAK

Eskişehir Eczacı Odası  Başkanı                                                        Yücel YENİLMEZ

EĞİTDER Şube Başkanı                                                                    Emin DAĞLI

Hacı Bektaş Veli Derneği                                                                   Hüseyin ÇELİK

Memleket Sevdalıları Derneği Şube Başkanı                                     İbrahim SAVLUKBAŞ

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı                                    Ayhan TÜRKSEVEN

Veteriner Hekimleri Derneği İl Temsilcisi                                         Refik ARTAN

Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma

Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı                             Gülcan KARAKUŞ

Sende Ses ver Platformu Sözcüsü                                                      Sevim ŞAHİN

Eskişehir Kadınları Platformu Sözcüsü                                             Şenay SUBAŞI

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı                                                 Can HACIOĞLU

Eskişehir Halkevi Başkanı                                                                 Şahap ARPACI

Gültepe Halkevi Başkanı                                                                    Gül ALDEMİR

Sosyal Demokrasi Derneği Şube Başkanı                                          Yüksel AKPINAR

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı                                        Azmi KERMAN

Dersimliler Derneği Başkanı                                                           Süleyman GÜNDOĞDU

Yetişkin Özürlü Kadınlar Derneği Başkanı                                     Filiz ŞİDE

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı                                 Sevgi AKMEN

Öğrenci Veli Derneği Başkanı                                                         Heval Yıldız KARASU

Kızıl Şimşekler Taraftar Grubu                                                       Bülent ÖZTÜRK

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı                                        Nalan BEKMAN

Olimpik Briç Kulübü Başkanı                                                        Ali ŞAHİN

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği                                                Aynur SARAÇ

Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı                                               Ayşegül ÜNÜGÜR

Emekli Subaylar Derneği Başkanı                                                  Fatih ÇELİK

Yunus Emre Lions Kulübü Derneği Başkanı                                 Yurdaer KAYNAK

Türkiye Radyo Amatörleri Derneği Şube Başkanı                          Yusuf AKKUŞ

Geleneksel Lületaşı El Sanatları ve Kültür Derneği

Şube Başkanı                                                                                  Behçet Han AKTAŞ

Fikir Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi                                     Gökberk ÇINAR

Birleşik Haziran Hareketi Derneği İl Temsilcisi                             Barış Erdinç BİLECEN

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Eş Başkanı                                 Ozan Devrim YAY

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı                               Yaşar İRAL

Gençlik Kültür evi Derneği Başkanı                                              Mert YEDEK

Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı                                           Hüseyin CEYHAN

Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği                             Hüseyin Cahit DOĞAN

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği Başkanı                                 Nihal BAĞCI

Tepebaşı Lions Kulübü Başkanı                                                    Özlem ARITAY

Alpu –Sarıkavak Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği Başkanı                                                           Celal GÖLPEK

Anadolu Erenler’i Derneği                                                              Tuncay DELLİ

Demokrasi İçin Dayanışma Platformu Yürütmesi Adına

Feyyaz UYSAL,             Nilsu KESİM ,                     Yalçın MUTLU”.

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler