1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EÜAŞ kamu şirketlerine ihalesiz elektrik satabilecek

EÜAŞ kamu şirketlerine ihalesiz elektrik satabilecek

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) kamu kurumları bünyesindeki serbest tüketicilere ve görevli tedarik şirketlerine toptan satış fiyatı üzerinden ihalesiz elektrik satabilecek.

EÜAŞ kamu şirketlerine ihalesiz elektrik satabilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) kamu kurumları bünyesindeki serbest tüketicilere ve görevli tedarik şirketlerine toptan satış fiyatı üzerinden ihalesiz elektrik satabilecek. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliği, dağıtım şirketleri ve tedarik şirketleri gibi elektrik piyasasının bazı fiili aktörlerini düzenleme kapsamına alıyor. Değişiklikle beraber, Organize Toptan Elektrik Piyasaları da Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan kavramlar arasında yer aldı. 

Değişiklik, daha önce TETAŞ’a satılabilen elektrik enerjisi ya da kapasitelerin toptan satış tarifesi üzerinden ihalesiz olarak dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılabileceği hükmünü getirdi. Bu satışlarda özel hukuk hükümleri geçerli olacak. 

İhalesiz satışlar kapsamında Bakanlığa bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere de tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilecek. Ayrıca, iletim sistemi kayıpları için TEİAŞ’a da ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi satışı yapılabilecek.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bu işlemlerdeki satıcı taraf olarak piyasa işletmecisine bildirim yapmak ve serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirmekle yükümlü olacak. 

EÜAŞ KAPASİTE SATIŞ İHALELERİ DÜZENLEYECEK

Değişiklik uyarınca EÜAŞ, fiyat ve miktar dışında kapasite için de ilgili satış dönemine ilişkin piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler düzenleyebilecek. EÜAŞ, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda kapasite satışı için TEİAŞ’ın açacağı kapasite ihalelerine de katılabilecek. 

TEKNİK KOMİTE EN AZ 10 KİŞİDEN OLUŞACAK

Yönetmelik değişikliği, daha önce asgari 7 kişiden oluşan Teknik Komite’nin; Enerji Satış Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel müdür yardımcısı başkanlığında; Enerji Satış Daire Başkanı, Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanı, Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı, Termik Santraller Daire Başkanı, Hidrolik Santraller Daire Başkanı, Enerji Alış Daire Başkanı, Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanı, Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel ile Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel olmak üzere asgari 10 kişiden oluşturulacağı hükmünü getirdi. 

Yönetmelik değişikliğine göre daha önce farklı daire başkanlıklarından imza yetkili birer personelin katılımıyla oluşan ihale komisyonu; komisyon başkanı Enerji Satış Daire Başkanı ve Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili dört personel olmak üzere tek sayıda ve en az beş kişiden oluşturulacak. 

Elektrik enerjisi satışında fiyat belirleme esaslarında da değişiklik yapıldı. Buna göre piyasaya verilecek tekliflerin, Yönetim Kurulunca belirlenecek teklif fiyat bandı aralığında olması esas olacak. Ancak dengeleme güç piyasasında yapılacak işlemlerde işlem fiyatları, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerince düzenlenen piyasa yapısı ve güncel piyasa dinamikleri doğrultusunda söz konusu fiyat bandından bağımsız olarak belirlenecek.

İhalesiz satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında oluşacak işlem fiyatının, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması esas olacak. 

İhale ile satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında oluşacak işlem fiyatının ise miktar-fiyat ihaleleri için, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması esas kabul edilecek. Piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler için de rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması hedeflenecek. Ancak, teknik açıdan çalışması zorunlu santraller göz önüne alınarak ve organize piyasa mekanizmaları ile fiyat hesaplama metodolojileri doğrultusunda işlem fiyatı bazı saatlerde rezerv fiyatın altında gerçekleşebilecek.

Kapasite satışında fiyat belirleme konusunda EÜAŞ’ın rezerv fiyat belirleme metodolojisi hazırlaması için belirlenen, ihale tarihi önceki 6 aylık süre hükmü yürürlükten kaldırıldı. 

Önceki ve Sonraki Haberler