1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Genel aydınlatmanın kapsamı genişletildi

Genel aydınlatmanın kapsamı genişletildi

Enerji Günlüğü - Enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalara Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması,...

Genel aydınlatmanın kapsamı genişletildi

Enerji Günlüğü - Enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalara Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları dahil edildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesinde değişiklik yaptı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce aydınlatma abone grubu kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmaları ile Aydınlatma Yönetmeliğinde kapsamı belirlenmiş olan tüketiciler bulunurken, değişiklikle beraber Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları da dahil edildi.

Yapılan değişikliğe göre,Aydınlatma abone grubu iki alt abone grubundan oluşacak. 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, bu alt abone grubu kapsamında olacak. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilecek ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek.

Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları bu alt abone grubuna dahil olacak.Bu alt abone grubu kapsamındaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli tedarik şirketinden temin edebileceği gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaşma yaparak da temin edebilecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler