1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Güneş santrali kurmak için gereken bilgi ve belgeler

Güneş santrali kurmak için gereken bilgi ve belgeler

Enerji Günlüğü - Güneş enerjisi santrali (GES) projesi başvurusunda bulunacaklardan istenecek belge ve bilgiler belirlendi. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim...

Güneş santrali kurmak için gereken bilgi ve belgeler

Enerji Günlüğü - Güneş enerjisi santrali (GES) projesi başvurusunda bulunacaklardan istenecek belge ve bilgiler belirlendi. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, arazi uygulamalı GES'ler ve yardımcı tesislerinin proje onayı için nasıl bir dosyayla başvuru yapılacağı belirlendi. Hazırlanan şablona göre GES proje dosyalarında yer alması istenenler belgeler, hesaplar, proje paftaları ve mevcut planlar olmak üzere dört ana başlık altında toplanıyor.

GEREKLİ 6 BELGE
GES proje başvuru dosyalarında 6 belgeye yer verilmesi şart. Bu belgeler şunlar:
1) İlgili dağıtım şirketinden alınan bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu yazıları...
2) Kar, buz, rüzgar yükü ile kurulacak güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki dayanıklılık (mukavemet) hesaplarının uygun bulunduğuna dair, İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı
3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygunlugunu gösterir İl Özel İdaresi veya Belediye onaylı, uygunluk yazısı.
4) Tesiste kullanılacak güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi vs.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri.
5) Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri...
6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer belge ya da belgeler...

İSTENEN TEKNİK HESAPLAMALAR
GES Proje Başvuru dosyasında bazı teknik hesaplamaların da yer alması gerekiyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:
1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları
2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar
3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir, yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) kablo hesapları...
4) Kısa devre hesapları
5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları
6) Varsa, iç ihtiyaç transformatör güç hesapları
7) Varsa, transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları
8) Mevcutsa, aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları

ARANAN PROJE PAFTALARI
GES progesi başvuru dosyalarında proje paftalarının da yer alması gerekiyor. Bunlar da şöyle sıralanıyor:
1) Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması)
2) Tek hat bağlantı şemasına ait modül tipleri, toplam modül sayısı, dize sayısı, dize başına düşen modül sayısı verileri (Bunlar tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de sunulabilir)
3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri. Dizi kablosu özellikleri, boyutu ve tipi ile takılmışsa, dizi, aşırı akım koruma cihazı özellikleri
4) Dize elektriksel ayrıntıları:
a) Dize ana kablo özellikleri (boyut, tip)
b) Varsa dize bağlantı kutusu yerleri
c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim)
5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması
6) Santral AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri; AC aşırı akım, koruma cihazı, konumu, tipi ve değeri; Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve diğeri
7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları.
8) Varsa, Yüksek gerilim ve alçak gerilim güç dağıtım vaziyet planları
9) Mevcutsa, aydınlatma ve acil aydınlatma tesisat planları
10) Var ise, Yüksek gerilim hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları
11) Varsa, yangın algılama ve söndürme sistemi planları

VARSA, MEVCUT PLANLAR
Proje sahiplerinin, GES başvuru dosyalarında varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimleri de bulundurmaları isteniliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler