1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Hibrit tesislerde santral sahası belirleme esasları açıklandı

Hibrit tesislerde santral sahası belirleme esasları açıklandı

EPDK hibrit elektrik üretim tesislerinde santral sahalarının belirlenmesine yönelik usul ve esasları yayımladı. 

Hibrit tesislerde santral sahası belirleme esasları açıklandı

Enerji Günlüğü - EPDK hibrit elektrik üretim tesislerinde santral sahalarının belirlenmesine yönelik usul ve esasları yayımladı. 

Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlandı. 

Usul ve Esaslar, önlisans başvuruları veya önlisanslara ilişkin proje sahalarıyla üretim lisansı başvuruları veya üretim lisansları kapsamındaki tesislere ilişkin santral sahalarının belirlenmesinde uygulanacak kuralları belirliyor.

Düzenlemenin “Önlisansı müteakip üretim lisansı başvurularında santral sahasının uyumlaştırılması” başlıklı Geçici 2. maddesi 01 Ocak 2021 tarihinde, diğer maddeleri ise 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlük kazanacak. 

HİDROLİK TESİSLER
Usul ve Esaslara göre nükleer tesisler ile sanayi tesisi sahasındaki elektrik üretim tesisleri dışındaki tesislerde santral alanı, sosyal alan ve şalt sahası mutlaka bulunacak. Rezervuarlı hidrolik tesislerde ise aşağıdaki alanların bulunması zorunlu olacak. 

 • Rezervuar alanı
 • Gövde
 • Kazı palyeleri
 • Heyelan ve heyelan önleme alanları
 • Kalan veya iletim yapısı
 • Denge bacası
 • Cebri boru
 • Santral kuyruk suyu alanı.

Kanal tipi hidrolik tesislerde ise aşağıdaki sahalar mutlaka bulunacak. 

 • Regülatör
 • Kanal veya iletim yapısı
 • Çökeltim ve yükleme havuzları
 • Denge bacası
 • Cebri boru
 • Kazı palyeleri.

RÜZGARA DAYALI TESİSLER
Rüzgar santrallerinde ise santral sahaları; Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenecek. 

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ
Güneş santrallerinin santral sahaları da Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenecek. 

JEOTERMAL KAYNAK TESİSLERİ
Jeotermal tesislerdeyse, kaptaj alanı dahil, üretim kuyu alanları; re-enjeksiyon kuyuları ve jeotermal akışkan isale hatlarının bulunması zorunlu olacak. 

BİYOKÜTLE TESİSLERİ
Düzenlemede doğrudan yakma teknolojisi kullanan biyokütle tesislerindeki sahalar ise aşağıdaki gibi listelendi.

 • Yakıt stok alanı
 • Kül depolama alanı
 • Kontrol binası ve şaft binası

Biyometanizasyon teknolojisi kullanılan biyokütle tesislerindeki sahalar aşağıdaki gibi listelendi.

 • Atık kabul ve mekanik ayrıştırma alanı
 • Çürütücü ve biyometanizasyon reaktörü dahil, reaktörler
 • Gaz temizleme ve gaz depolama alanı
 • Susuzlaştırma alanı.

Gazlaştırma teknolojisi kullanılan biyokütle tesislerinde atık kabul ve depolama alanı; yakıt hazırlama, gazlaştırma, gaz iyileştirme alanı ve soğutma ve depolama alanı bulunması gerekecek. 

Piroliz teknolojisi kullanan biyokütle tesisleri ise hammadde hazırlama, çelik ayrıştırma, boyut küçültme ünite alanı; piroliz reaktörü; manyetik ayırıcı ve yoğunlaştırma ünitesi bulunmak zorunda olacak. 

KÖMÜR YAKITLI TESİSLER
Kömür yakıtlı konvansiyonel tipte üretim tesisleri, kömür yakıtlı akışkan yataklı tipte üretim tesisleri, kömür yakıtlı süper kritik veya ultra süper kritik tipte üretim tesislerinde kül depolama sahası; rıhtım ve/veya su alma yapısı ve kömür stok sahası bulunacak. 

DOĞALGAZ YAKITLI TESİSLER
Basit çevrim doğalgaz yakıtlı tesisler, kojenerasyon, mikrojenerasyon veya trijenerasyon tipte doğalgaz yakıtlı tesislerde santral sahaları ortak unsurlardan oluşacak. Kombine çevrim tipindeki doğalgaz yakıtlı tesislerde ortak unsurlara ilaveten basınç düşürme istasyonu ve su alma yapısı bulunacak. 

Sanayi tesisi sahasındaki kojenerasyon, mikrojenerasyon veya trijenerasyon tipindeki üretim tesislerinde yakıt tipinden bağımsız olarak santral sahası sanayi tesisinin kurulu olduğu tüm parseller olarak kabul edilecek. 

Nükleer tesislerde se lisansa konu saha santral sahası olarak kabul edilecek. 

YARDIMCI KAYNAK ÜNİTE ALANI
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi başvurularında veya dönüşüm başvurularında yardımcı kaynak ünite alanı, rüzgar tesislerinde ünite koordinatları; diğer kaynaklara dayalı tesislerde ise ünitenin kapladığı alanın köşe koordinatları olarak kabul edilecek. 

Hidrolik tesislerde heyelan önleme alanlarına ve inşaat/işletme aşamasında oluşan heyelan alanlarına yardımcı kaynak ünitesi kurulamayacak. 

Jeotermal tesislerde iç ihtiyacın karşılanmasına yönelik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında her 1MW güce karşılık fotovoltaik güneş enerjisine dayalı ünite için azami 15 dönüme kadar, diğer kaynaklar için mevzuatında tanımlanan yönteme uygun belirlenecek arazi, santral sahası sınırlarına bütünleşik olmak kaydıyla santral sahasına ilave edilebilecek. 

Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı konvansiyonel, akışkan yataklı, süper kritik veya ultra süper kritik tipteki tesislerde de her 1MW güce karşılık fotovoltaik güneş enerjisine dayalı ünite için azami 15 dönüme kadar, diğer kaynaklar için mevzuatında tanımlanan yönteme uygun belirlenecek arazi, santral sahası sınırlarına bütünleşik olmak kaydıyla santral sahasına ilave edilebilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler