1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İşte Enerjide 2015-2019 Stratejik Planı

İşte Enerjide 2015-2019 Stratejik Planı

Türkiye, 2015-2019 döneminde enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verecek, kaynak çeşitliliğini gözetecek.

İşte Enerjide 2015-2019 Stratejik Planı

Enerji Günlüğü - Türkiye, 2015-2019 döneminde enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verecek, kaynak çeşitliliğini gözetecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planı açıklandı.

Bakan Taner Yıldız'ın Stratejik Plan Tanıtım toplantısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da yer aldı.

Stratejik Plan'a göre, yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik yaklaşımı devam ediyor. Enerjide arz güvenliği için kaynak türü ve tedarikçi çeşitliliği gözetilecek.

İŞTE ENERJİ SEKTÖRÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Türkiye'nin enerji alanındaki 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan bazı yenilikler, hedefler, uygulamalar ve beklentiler şöyle:

Doğal gaz depolama kapasitesinin uzun vadede yıllık tüketimin yüzde 20’sini karşılayabilmesini sağlamak amacıyla gerekli yatırımlar başlatılacak. Depolama kapasitesi, plan dönemi sonuna kadar yıllık tüketimin en az yüzde 10’unu karşılayacak düzeye çıkarılacak.

YERLİ KÖMÜRDEN ELEKTRİĞE ÖNCELİK

Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarı dönem sonunda yıllık 60 milyar kWh düzeyine ulaştırılacak. Mevcut yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üretim yatırımlarına dönüştürülmesi ve yeni kaynakların araştırılması sağlanacak.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA AĞIRLIK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik enerjisi arzı içindeki payı artırılacak. Bu amaçla su, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyoyakıta dayalı yatırımlara önem verilmesi bekleniyor.

Nükleer enerji, elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilecek. Bu konuda ilk adım, Akkuyu Nükleer Santrali. Sinop ve yeri henüz belirlenmeyen ikinci ve üçüncü nükleer santraller de bunu izleyecek.

Yurt içi ve yurt dışı ham petrol üretimimizin tüketimi karşılama oranının yüzde 13.6’ya çıkarılması sağlanacak. Bu amaçla yeni arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması çalışmaları artarak sürecek.

GÜZERGAH VE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK

Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek hidrokarbon potansiyelinin (kaya gazı, ikincil üretim vb.) ortaya çıkarılması sağlanacak.

Doğal gaz ithalatında yeni kaynak ülkeler ve güzergâhlar ilave edilerek kaynak ülke ve güzergâh dağılımının dengelenmesi sağlanacak.

Plan dönemi sonuna kadar doğal gaz kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38’e indirilmesi sağlanacak. Şu anda doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 45-55 arasında seyrediyor.

YERLİ NÜKLEER YAKIT DA HEDEFLER ARASINDA

Nükleer enerjiye ilişkin gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli plan ve programlar oluşturulacak.

Nükleer santrallerde yerli yakıt olarak kullanılmak üzere uranyum ve toryum kaynaklarının aranması ve geliştirilmesi sağlanacak. Bu hedef, Türkiye’nin elektrik üretim portföyüne ekleyeceği nükleer santrallerde de yerlileşmeyi hedeflediğni göstermesi açısından önemli.

2016 yılından itibaren elektrik enerjisinde puant talebin ortalama talebe oranının düşürülmesini teminen serbest piyasa bazlı talep tarafı katılımı mekanizması hayata geçirilecek.

KAMU SANTRALLERİNDE REHABİLİTASYON

Özelleştirme planı ile uyumlu bir şekilde, 2019 yılı sonuna kadar kamu sorumluluğundaki elektrik enerjisi üretim santrallerinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları tamamlanması sağlanacak.

Elektrik enerjisi dağıtımında kayıp kaçak oranının plan dönemi sonuna kadar yüzde 10’a düşürülmesi sağlanacak. Türkiye’de kayıp kaçak oranı halen yüzde 15 ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Özellikle Vangölü ve Dicle Elektrik Dağıtım bölgelerinde bu oran yüzde 70-80’lerde.

Yerinde üretimin yaygınlaştırılması ve 2019 yılı sonuna kadar toplamda tüketimin en az 1.000 MW’lık kısmının yerinde üretimden karşılanması sağlanacak.

MADENCİLİK İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN

Tüm madencilik işlemlerinin e-Devlet projesi kapsamında elektronik ortamda yürütülmesi sağlanacak. Bu konu, yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi hedefine ulaşılması açısından da önem taşıyor.

Uluslararası enterkonneksiyon kapasitesinin 2019 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması sağlanacak. Türkiye’nin halen Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye ile elektrik bağlantısı var. En çok ticaret Avrupa komşularıyla yapılıyor ancak kullanılan kapasite düşük, ticaret imkanları sınırlı.

ENERJİ ATEŞELİĞİ SİSTEMİ GELİYOR

Yabancı ülkelerde hayata geçirilmesi hedeflenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Ataşeliği uygulamasıyla gelişmelerin yakından takip edilmesi ve iletişim kanallarının en üst düzeyde açık tutulması sağlanacak. Bu konu, Türkiye’nin son yıllarda büyük önem verdiği enerji diplomasisi çalışmalarını kurumsal bir boyuta taşınması anlamına geliyor.

EKİPMANLARDA YERLİ KATKI ARTTRIRILACAK

Türkiye’deki imalat sanayii altyapısı göz önünde bulundurularak, enerji yatırımlarında kullanılan ekipmanlardaki yerli katkı kullanım oranları arttırılacak. Yerlileştirilecek ekipmanlara yönelik envanter ve ihtiyaç analizi yapılacak ve yerlileştirmeye ilişkin yol haritası belirlenecek.

Elektrik enerjisi üretim özelleştirmelerinin açıklanacak plana uygun şekilde tamamlanması takip edilecek. EPİAŞ’ın da kurulmasıyla birlikte enerji piyasaları daha şeffaf, güvenilir ve izlenebilir hale getirilecek.

ENERJİNİN FİNANSMANINA ÖNCELİK VERİLECEK

Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki yatırımları teşvik etmek amacıyla alternatif finansman modelleri geliştirilecek. Enerji dışı doğal kaynaklara yönelik arama faaliyetlerinin arttırılması sağlanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler