1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Metan hidrat petrol ve kömüre alternatif olabilir

Metan hidrat petrol ve kömüre alternatif olabilir

Metan hidratların sahip oldukları devasa potansiyel ile petrol ve kömüre daha temiz bir alternatif enerji kaynağı olabileceği ve enerji geçişinde köprü rol oynayabileceği kaydedildi. 

Metan hidrat petrol ve kömüre alternatif olabilir

Enerji Günlüğü - Metan hidratların sahip oldukları devasa potansiyel ile petrol ve kömüre daha temiz bir alternatif enerji kaynağı olabileceği ve enerji geçişinde köprü rol oynayabileceği kaydedildi. 

Gaz hidratların, içerdikleri büyük metan hacmi nedeniyle geleceğin enerji kaynağı olabileceği ve ve yenilenebilir enerji kaynaklarına köprü yakıt olabileceği kaydediliyor. Reviews of Geophysics’te yer alan ve yirmi yıl boyunca metan hidrat araştırmalarını değerlendirerek yeni araştırma yolları öneren yeni bir makaleye göre, iklim krizinin etkilerini yoğun olarak yaşadığımız bu dönemde gaz hidratlardaki sera gazını kontrol altında tutmak ve bu hidratlardan gaz üretmek büyük bir atılım olabilir.  

Gaz hidrat bileşiminde en yaygın hidrat oluşturan gaz olan metan hidrat, enerji yoğun olduğundan büyük bir enerji kaynağı olabilir. Atmosfer basıncında, her bir dondurulmuş metan hidrat birimi 164 birim doğalgaz üretebilir. Yalnızca Meksika Körfezi'ndeki metan hidrat yataklarının, ABD’nin yüzlerce yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu kaydediliyor.

METAN HİDRATLARIN KONTROLÜ ÖNEMLİ

Büyük küresel doğalgaz hidrat rezervleri karbon döngüsünde büyük bir rol oynuyor. Yüksek oranda metan içeren gaz hidratlardaki organik karbon miktarı, dünyadaki tüm fosil kaynaklarda bulunan organik karbonun 2 katı olduğundan kontrolü de son derece önemli. Tahminler değişiklik gösterse de, küresel organik karbonların yüzde 5 ila 22’sini (yaklaşık 500 ila 2.500 Gigaton) barındırıyorlar.  

GAZ HİDRATLAR İLE İLGİLİ HALA BİLİNMEYENLER VAR

Metanın suda çözünmeden serbest bir gaz olarak nasıl denizin dibinden yüzeye çıktığı ile ilgili yapılan son araştırma heyecan yaratttı. Serbest gaz akışının, mikrobiyal biyogenez ile üretilen düşük konsantrasyonlu metanın yüksek konsantrasyonlu tortular haline geldiği keşfedildi. Bu da şimdiye kadarki yüksek konsantre birikintilerin nasıl oluştuğuna dair düşünceleri değiştirdi.

Bununla birlikte, gaz hidratların doğada nasıl dağıldığı ve bu tortuların nasıl geliştiği tam olarak anlaşılabilmiş değil.

GAZ HİDRATLAR NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Gaz hidratlar, su molekülleri ile düşük moleküler ağırlıklı gazların bir kafes içerisine hapsolmasıyla oluşan ve buza benzeyen kristalin katılardır. Bunlar gaz yoğunluğu çözeltide tutulabilen miktarı aştığında yüksek basınç ve düşük sıcaklık koşulları altında oluşurlar. Gaz hidrat yapısında su molekülleri kafes görevi yapmakta ve farklı bileşimdeki gazlar (genellikle metan) bu kafese hapsolmaktadır.

Dünyadaki en büyük doğal gaz birikimleri gaz hidrat formunda olup, bunlar hem karada donmuş (permafrost) bölgelerde hem de deniz tabanı tortullarında geniş çapta bulunuyorlar. Deniz veya karasal ortamlarda gaz hidrat oluşumu, yüksek oranda metan gazı üretimi ve uygun termobarik koşulların sağlanması durumunda gerçekleşiyor. Gaz hidratın bileşiminde termojenik gazların bulunabilmesi için, derinlerdeki petrol ve doğalgaz üreten kaynak kayanın aktivitesi sonucu üretilen bu ağır hidrokarbon gazlarını, gaz hidratların durağan olabildiği uygun sıcaklık koşullarının bulunduğu sığ kısımlara taşıyacak fay sistemlerinin mevcut olması gerekmekiyor. Biyojenik gaz üretimi durumunda ise, yüksek tortullaşma oranı (>30 m/My) ve en az %0.5 Toplam Organik Karbon (TOC) gerekli.

Enerji Günlüğü

 

Önceki ve Sonraki Haberler