1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA, 14 işçi çalıştırmak için taşeron hizmeti alacak

MTA, 14 işçi çalıştırmak için taşeron hizmeti alacak

MTA, Gümüşhane’deki tesislerinde çalıştırmak üzere 14 mahalli işçi için taşeron hizmeti satın alacak. 

MTA, 14 işçi çalıştırmak için taşeron hizmeti alacak

Enerji Günlüğü – MTA, Gümüşhane’deki tesislerinde çalıştırmak üzere 14 mahalli işçi için taşeron hizmeti satın alacak. 
 
MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları Gümüşhane Kamp Şefliğinde 24 Mayıs 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında; toplam 7 ay ve 1 hafta boyunca görevlendireceği 14 mahalli işçi için taşeron hizmeti almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 07 Mayıs 2019 günü, saat 10.30’da; MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Pelitli Mahallesi, Rize Caddesi, No: 128, Ortahisar, Trabzon adresinde yapılacak. 

İhale evrakı mesai saatleri içinde, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Pelitli Mahallesi, Rize Caddesi, No: 128, Ortahisar, Trabzon adresinde ücretsiz görülebilecek ve 75 TL bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Büro Şefliğine elden veya iadeli taahhütlü postayla ulaştırılması gerekiyor. 

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler