1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA 5 adet mikroskop satın alacak

MTA 5 adet mikroskop satın alacak

MTA, 3 kalem ve 5 adet mikroskop satın almak istiyor. 

MTA 5 adet mikroskop satın alacak

Enerji Günlüğü - MTA, 3 kalem ve 5 adet mikroskop satın almak istiyor. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kamera, C-mount ve bilgisayar sistemi dahil 2 adet alttan aydınlatmalı trinoküler polarizan mikroskop; kamera, c-mount ve bilgisayar sistemi dahil 2 adet alttan-üstten aydınlatmalı trinoküler polarizan cevher mikroskobu ile kamera ve dizüstü bilgisayar dahil 1 adet trinoküler stereo mikroskop satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 21 Ağustos 2019 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, 06800, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme; MTA Genel Müdürlüğü Mineraloji Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü’ne, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim günü içerisinde teslim edilecek.

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 205, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden yerli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler