1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA kimyasal malzeme satın alacak

MTA kimyasal malzeme satın alacak

MTA, 2 kalemde toplam 15.000 litre kimyasal malzeme satın almak istiyor. 

MTA kimyasal malzeme satın alacak

Enerji Günlüğü - MTA, 2 kalemde toplam 15.000 litre kimyasal malzeme satın almak istiyor. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 11.000lt Hidroklorik Asit (HCl) ve 4.000lt Nitrik Asit (HNO3) satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 16 Haziran 2020 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, 06800, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 203, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale konusu malzeme; sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyderpey teslim edilecek. 

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler