1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA kuyu ölçüleri iş makinası kiralayacak

MTA kuyu ölçüleri iş makinası kiralayacak

MTA, operatörlü araca monteli kuyu ölçüleri iş makinası kiralayacak. 

MTA kuyu ölçüleri iş makinası kiralayacak

Enerji Günlüğü - MTA, operatörlü araca monteli kuyu ölçüleri iş makinası kiralayacak. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), bir adet operatörlü araca monteli kuyu ölçüleri iş makinasını bir yıl süreyle kiralamak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 01 Temmuz 2019 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 213, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale konusu iş makinası, sözleşmesinin imzalanmasının ardından depoları dolu hgalde teslim edilecek ve işe başlama tutanağının imzalandığı tarih itibarıyla 365 gün boyunca MTA tarafından kullanılarak, iş bitiminde depoları dolu olarak iade edilecek. 

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler