1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA labratuar sarf malzemeleri alacak

MTA labratuar sarf malzemeleri alacak

MTA, laboratuarları için falkon tüp ve test tüpleri satın almak istiyor. 

MTA labratuar sarf malzemeleri alacak

Enerji Günlüğü - MTA, laboratuarları için sarf malzemeleri satın almak istiyor. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) laboratuarlarında kullanmak üzere 500.000 adet, 50ml, polipropilen, falkon tüp ile 1.000.000 adet 10ml, kullan-at polipropilen test tüpü satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 26 Şubat 2020 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, 06800, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme; MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarlarına teslim edilecek. Teslimat takvimi ise şöyle olacak; falkon tüplerin 100.000 adedi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 15 takvim günü içerisinde; kalan 400.000 adedi ise sonraki 45 gün içinde olmak üzere tamamı toplam 60 gün içinde teslim edilecek. Test tüplerinin 250.000 adedi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 20 takvim günü içerisinde; kalan 750.000 adedi ise sonraki 40 gün içinde olmak üzere tamamı toplam 60 gün içinde teslim edilecek.

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 205, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden yerli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler