1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA Oruç Reis gemisi için koruma hizmeti alacak

MTA Oruç Reis gemisi için koruma hizmeti alacak

MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmeti alacak. 

MTA Oruç Reis gemisi için koruma hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - MTA, Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmeti alacak. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alımı amacıyla, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 03 Temmuz 2019 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhale konusu hizmet, sözleşmesinin imzalanmasının ardından, MTA’nın vereceği talimatla 10 takvim günü içinde başlayacak ve Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bulunacağı her yerde, 730 takvim günü boyunca devam edecek. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ancak yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler