1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA spiral ağırlık borusu satın alacak

MTA spiral ağırlık borusu satın alacak

MTA, 70 adet spiral ağırlık borusu satın almak istiyor. 

MTA spiral ağırlık borusu satın alacak

Enerji Günlüğü - MTA, 70 adet spiral ağırlık borusu satın almak istiyor. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 6,5 inç çapında, 70 adet spiral ağırlık borusu (drill collars) satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 04 Temmuz 2019 günü, saat 10.30’da, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 205, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek. 

İhalede yerli malı teklif eden yerli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

İhale konusu malzeme; yerli istekliler tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 150 gün içinde MTA Genel Müdürlüğü, Sondaj Ambarlarına; yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihin tebliğinden itibaren yine 150 gün içinde, CFR teslim şartlarıyla herhangi bir Türkiye Deniz Limanı’na teslim edilecek.

Teklifler, ihale günü, ihale saatine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler