1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. RES ve GES’ler için yarışma esasları yeniden belirlendi

RES ve GES’ler için yarışma esasları yeniden belirlendi

Enerji Günlüğü - EPDK, aynı sahada, bağlantı noktasında ve bölgede, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere birden fazla yapılan...

RES ve GES’ler için yarışma esasları yeniden belirlendi

Enerji Günlüğü - EPDK, aynı sahada, bağlantı noktasında ve bölgede, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere birden fazla yapılan ön lisans başvurularından sisteme bağlanacakları belirlemek için yapılacak yarışmaya ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni Yönetmeliğe göre yarışma Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki tesislerin YEKDEM’den yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve Kanundaki (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif edilmesi esasına göre yapılacak. Bağlantı kapasitesinin tahsisinde ise en düşük Teklif Fiyatı ilkesi esas olacak.

BAŞVURULAR TEİAŞ’A BİLDİRİLECEK

Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi (RES) veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi (GES) kurmak amacıyla yapılan ön lisans başvurularından Kurum tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular arasından yarışmaya katılabilecek RES ve GES projelerine ilişkin listeler TEİAŞ’ın internet sayfasında bağlantı bölgesi ve bağlantı noktası bazında yayımlanacak. Yarışma ise TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılacak.

Yarışmaya katılacak şirketlere TEİAŞ tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yarışmaya teklif vermeleri ve yarışma toplantısına katılmaları için bir davet yazısı gönderilecek. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre ise 30 takvim gününden az olamayacak.

TEKLİFLER KAPALI ZARF İLE ALINACAK

Yarışmaya katılmak isteyen tüzel kişilerin kapalı zarf içerisinde teslim edecekleri tekliflerde teklif fiyatı rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak. Her bir teklif için sunulacak teminat tutarı, beher MW’nin 50 bin TL ile çarpılması suretiyle bulunacak.

Yapılan işlemler sonucunda belirlenen şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanacak. Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından 10 gün içerisinde EPDK’ya bildirilecek ve yarışma sonucunda bağlantı kapasitesi kazanan başvurulara ilişkin nihai bağlantı görüşleri TEİAŞ tarafından yarışmadan itibaren 1 ay içerisinde oluşturulacak.

2013 YILINDA YAPILAN GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI

Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirket, yarışma sonucunun tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Katkı Payı Anlaşması yapmak üzere TEİAŞ'a başvuracak. Şirketin GES projesi için ödeyeceği 3 yıllık toplam Katkı Payı tutarı oranında yeni bir kesin ve süresiz teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması sonrasında ise yarışma aşamasında alınan teminat mektubu tutanakla iade edilecek.

Toplam Katkı Payı tutarı, Yönetmelik çerçevesinde belirlenen ve şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen MW başına Türk Lirası cinsinden Katkı Payının proje kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu belirlenecek.

KATKI PAYI TUTARININ BELİRLENMESİ

Yıllık katkı payı tutarı, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren takip eden yılın Ocak ayı içerisinde TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanacak ve faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenecek.

Yarışma sonucunda Kurum tarafından ön lisans verilen tüzel kişi ile TEİAŞ arasında ön lisans verilme tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde bir Katkı Payı Anlaşması imzalanır. Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, bu maddeye göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunlu olacak.

Yarışma sonucunda lisans alan şirketlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları kapasite artışı başvurularının uygun bulunması hâlinde, TEİAŞ ile yapmış oldukları Katkı Payı Anlaşması, daha önce imzalanan Katkı Payı Anlaşmasındaki MW başına tutar esas alınarak yeni kurulu güce göre revize edilecek.

MAHKEME KARARININ UYGULANMASI AMACIYLA YAPILACAK YARIŞMA

Mahkeme kararlarının uygulanması amacıyla iki veya daha fazla şirket uhdesindeki projeler için kesişen santral sahasının kullanım hakkı sahibi şirketin belirlenmesi amacıyla yarışma yapılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce karar alınması halinde, RES Katkı Payı ödenmesi esasına göre yarışma yapılacak.

YARIŞMA KAPALI ZARF USULÜNE GÖRE

Yarışma, kapalı zarf usulüne göre yapılacak ve her katılımcı, varsa trafo merkezi bazında kendisine kapasite tahsisine esas RES Katkı Payı teklifinden düşük teklif veremeyecek.

Yarışmada, en yüksek teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde edecek. Diğer şirket/şirketlere, kesişmeyen alan ve bu alana karşılık gelen kurulu güçleri tahsis edilecek ve ön lisans işlemlerine bu esas üzerine devam edilecek.

Toplam RES katkı payı, Şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen kilovatsaat başına kuruş cinsinden RES katkı payının yıllık net elektrik enerjisi üretimi ile çarpılması sonucu belirlenecek.

RES’in yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan yıllık toplam RES Katkı Payı tutarı, takip eden yılın 15 Ocak günü saat 17.00’a kadar TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanacak ve o yılın 31 Ocak günü saat 17.00’ye kadar gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenecek.

TEMİNAT MEKTUPLARI 3 AY SONRA TEİAŞ’A SUNULACAK

Yarışma sonucunda şirkete tahsis edilen kapasite ile projenin yıllık 3 bin saatlik çalışma süresi üzerinden hesaplanan yıllık ortalama üretim miktarının kilovatsaat başına RES Katkı Payı tutarı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın yüzde yirmisi oranında bir teminat mektubu, yarışmayı müteakip 3 ay içerisinde TEİAŞ’a sunulacak.

Yarışma sonucunda şirkete ön lisans verilmesini müteakip 1 ay içinde TEİAŞ ile Şirket arasında, TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurul Kararı ile onaylanan, RES Katkı Payı Anlaşması imzalanacak.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler