1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Şereflikoçhisar OSB YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak

Şereflikoçhisar OSB YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak

Ankara Şereflikoçhisar OSB, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yaptıracak. 

Şereflikoçhisar OSB YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü – Ankara Şereflikoçhisar OSB, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yaptıracak. 

Ankara Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Ankara Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı (ENH) yapım işini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edecek.

İhale, 25 Nisan 2019 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu işi için 9.544.414 TL keşif bedeli ve 286.332,42 TL de geçici teminat belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı taktirde işi 30 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odasında veya Ankara Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Yeni Mahalle, Ankara Caddesi, Belediye Başkanlığı, No: 116/A, Şereflikoçhisar, Ankara adresinde görülebilecek ve 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odadan temin edilebilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler