1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Termik santral atıkları için geçirimsiz saha mecburiyeti getirildi

Termik santral atıkları için geçirimsiz saha mecburiyeti getirildi

Termik santral atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili işlemlerde geçirimsiz saha mecburiyeti getirildi.

Termik santral atıkları için geçirimsiz saha mecburiyeti getirildi

Enerji Günlüğü - Termik santral atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili işlemlerde geçirimsiz saha mecburiyeti getirildi. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik uyarınca Yönetmeliğin “Düzenli depolama tesislerinin sınıflandırılması” başlıklı 5 maddesinde termik santral atıklarını da kapsayan bir değişiklik yapıldı. Buna göre sıvı atıklar hariç olmak üzere; dışarıdan atık almamak kaydıyla sadece kendi tesisinde oluşan termik santral külleri, proses atıkları ve benzeri atıkların sulu olarak bertaraf edileceği depolama tesisleri için Yönetmelikte belirtilen işlemler dışında, aşağıda sıralanan işlemler de uygulanacak. 

  1. Tesislerin tabanında yeraltı suyu bulunması ya da yeraltı suyunun yükselerek tabanda teşkil edilecek geçirimsizlik sistemine zarar verme olasılığı bulunması durumunda, tabanda yeraltı suyunu drene edecek bir sistem oluşturulacak. 
  2. Yağmur sularının atıkların depolandığı tesislere girişini ve dolayısıyla oluşturacağı hidrolik yükü önlemek amacıyla gerekli yağış hesabı yapılarak kuşaklama kanalları inşa edilecek ve depolama tesisinde gerekli hava payı bırakılacak. 
  3. İşletme aşamasında günde en az bir kez, kapatma sonrasında ayda en az bir kez olmak üzere depo gövdesine ve seddelerin duyarlılığına ilişkin ölçümler yapılacak. Uygun olmaması durumunda il müdürlüğüne 24 saat içinde bilgi verilecek.
Önceki ve Sonraki Haberler