1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Termik santraller 2018’de 26,1 milyon ton atık üretti

Termik santraller 2018’de 26,1 milyon ton atık üretti

Türkiye’deki 65 termik santralden geçen yıl 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık oluştu. 

Termik santraller 2018’de 26,1 milyon ton atık üretti

Enerji Günlüğü - Türkiye’deki 65 termik santralden geçen yıl 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık oluştu. 

TÜİK’in yayınladığı Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri sonuçlarına göre, Türkiye’de 2018 yılı itibariyle kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan toplam 55 adet termik santral bulunuyor. Bu termik santraller geçen yıl 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık oluşturdu. 

Toplam atığın %89,2’sini kül ve cüruf atıkları, %10,7’sini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın %87,5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, %12,4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, %0,1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

TERMİK SANTRALLERİN SU KULLANIMI

2018 yılında termik santraller tarafından %98,2’si denizden, %1,8’i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7,9 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %93,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2018 yılında 7,5 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen 7,5 milyar m3 atıksuyun %96,6’sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atıksuyun %99,5’i denize, %0,5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

 

Önceki ve Sonraki Haberler