TKİ-ÇLİ bir takım CNC tezgahı alacak

TKİ-ÇLİ, bir takım CNC plazma kesme tezgahı satın alacak. 

TKİ-ÇLİ bir takım CNC tezgahı alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, bir takım CNC plazma kesme tezgahı satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, kendi atölyesinde kullanmak üzere bir takım CNC plazma kesme tezgahı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale 29 Mayıs 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi, No: 206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi, No: 206, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberatı’na verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler