TKİ-ÇLİ Hitachi hidrolik ekskavatör yedekleri alacak

TKİ-ÇLİ, Hitachi markalı hidrolik ekskavatörleri için yedek parçalar satın alacak. 

TKİ-ÇLİ Hitachi hidrolik ekskavatör yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, Hitachi markalı hidrolik ekskavatörleri için yedek parçalar satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Hitachi EX 1200 5D hidrolik ekskavatörlerde kullanılmak üzere 18 kalem yedek parça satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale 12 Haziran 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi, No: 206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi, No: 206, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberatı’na verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler