1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ 120 ton atık yağ satışı yapacak

TKİ-ELİ 120 ton atık yağ satışı yapacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, 120 ton ikinci kategori atık yağı satmak istiyor. 

TKİ-ELİ 120 ton atık yağ satışı yapacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, 120 ton ikinci kategori atık yağı satmak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); 120 ton ikinci kategori atık yağı satmak için açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 22 Ekim 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu, Toplantı Odası, Soma, Manisa adresinde yapılacak.

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Caddesi, No: 11, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler