1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ 15 milyon adet kömür torbası satın alacak

TKİ-ELİ 15 milyon adet kömür torbası satın alacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü’nün ihtiyacı olarak, 15 milyon adet kömür torbası satın alacak. 

TKİ-ELİ 15 milyon adet kömür torbası satın alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü’nün ihtiyacı olarak, 15 milyon adet kömür torbası satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü için 15.000.000 adet lamineli polipropilen kömür torbası satın alımı için ihale yapacak. 

İhale, 16 Temmuz 2019 günü, saat 14.30’da; TKİ Genel Müdürlüğü, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı; TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 10. Kat, 1007/A nolu oda, Hipodrom Caddesi, No: 12, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 100 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerekiyor. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulunan 12 Aralık 2019 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenecek. 

Firmaların ihaleye girebilmeleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üyesi olmaları zorunlu olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler