1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ 150 bin ton kömür taşıtacak

TKİ-ELİ 150 bin ton kömür taşıtacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, 150.000 ton kömürün 229 gün içinde taşınması için hizmet satın almak istiyor. 

TKİ-ELİ 150 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, 150.000 ton kömürün 229 gün içinde taşınması için hizmet satın almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); 150.000 ton kömürün Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından, Sosyal Yardımlasşma ve Dayanışma Vakfı’na kömür verilmesi kapsamında İstasyon Vagon Yükleme Tesisi’ne, İstasyon Torbalama Tesisi’ne veya G Noktası Stok Alanı’na 229 gün içinde taşınması ve boşaltılması işi için ihale yapacak. 

İhale, 04 Kasım 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde yapılacak.

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 89, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 170 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler