TKİ ELİ 30 ton LPG dökme gaz alacak

TKİ-ELİ; 30 ton dökme likit petrol gazı satın alacak. 

TKİ ELİ 30 ton LPG dökme gaz alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ELİ; 30 ton dökme likit petrol gazı satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü Cenkyeri, Soma'da kurulu olan trijen tesisinde yakıcılarda ve buhar üreticisinde yakıt olarak kullanmak için 30.000 kilogram dökme LPG (propan) satın almak üzere, ihale yapacak. 

İhale, 18 Haziran 2019 günü, saat 15.30’da, ELİ İşletmesi Müdürlüğü, İhale Komisyonu Toplantı Salonu, Atatürk Caddesi, No: 111, K: 2,  Soma, Manisa adresinde yapılacak. İhale konusu malzeme, siparişin yükleniciye tebliğinden itibaren 365 takvim günü içinde teslim edilecek. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Firmaların ihaleye girebilmeleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üyesi olmaları gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler